Články

Slasti a strasti rodinných firem


Za rodinnou firmu se obvykle označuje společnost vlastněná a ovládaná jednou rodinou. Velikost firmy přitom nehraje roli. Rodinnou firmou může být malý vesnický obchůdek stejně jako velký průmyslový holding s mezinárodním přesahem. Rodinná firma má svá specifika. U společných rodinných obědů, oslavách narozenin a podobných událostí se jen těžko lidé ubrání tomu, aby neprobírali také obchodní záležitosti nebo alespoň nevnímali člena rodiny zároveň jako šéfa či kolegu z práce. V rodinných firmách tak nutně do firemního prostředí vstupují emoce, které jsou rodinným vztahům vlastní, avšak do firemního jednání patří už podstatně méně.

více...

Snížení výše odvedené daně z přidané hodnoty (DPH) v případě nesplacených pohledávek


Dne 8. května 2019 vydal Soudní dvůr rozsudek v řízení C-127/18 o předběžné otázce předložené mu Nejvyšším správním soudem České republiky. Nejvyšší správní soud ČR měl za to, že podmínka stanovená v § 44 odst. 3 zákona o DPH (ve znění účinném od 1. 4. 2019 v § 46 odst. 3 písm. h), podle níž musí být dlužník plátcem daně, chce-li plátce provést opravu, je v rozporu s článkem 90 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (také jen „Směrnice“). Nejvyšší správní soud ČR shledal uvedenou podmínku rozpornou s unijním právem proto, že tím může být znemožněna oprava základu daně na straně věřitele, aniž je to odůvodněno nejistotou o tom, zda je nesplacení definitivní.

více...

Kontakty

icon

Adresa


Advokátní kancelář Žánová – Kunert, s.r.o.

Sídlo:
Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pobočka:
Mirochov 75, 378 06 Chlum u Třeboně

IČO: 06125239
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276600.

icon

Telefon


+(420) 733 545 912

icon

E-mail


office@advokatizak.cz