Slasti a strasti rodinných firem

11.07.2019

Za rodinnou firmu se obvykle označuje společnost vlastněná a ovládaná jednou rodinou. Velikost firmy přitom nehraje roli. Rodinnou firmou může být malý vesnický obchůdek stejně jako velký průmyslový holding s mezinárodním přesahem.

Rodinná firma má svá specifika. U společných rodinných obědů, oslavách narozenin a podobných událostí se jen těžko lidé ubrání tomu, aby neprobírali také obchodní záležitosti nebo alespoň nevnímali člena rodiny zároveň jako šéfa či kolegu z práce. V rodinných firmách tak nutně do firemního prostředí vstupují emoce, které jsou rodinným vztahům vlastní, avšak do firemního jednání patří už podstatně méně.

Řešení vnitřních záležitostí je tak v rodinných firmách výrazně obtížnější, než ve firmách „standardních“. O specifikách a typických překážkách při řízení, kterým tyto firmy čelí, jsme měli možnost diskutovat i na konferenci „Family Business Governance aneb komunikace a rozhodování v rodinné firmě“, která se konala na půdě Vysoké školy ekonomické.

Diskutovali jsme například otázku standardizace procesů. Funkční standardizace představuje prostředek zvýšení efektivity a kvality práce. Usnadňuje plánování a je základním předpokladem přenositelnosti procesu. Úspěšná standardizace je náročným projektem v každé firmě, natož pak v rodinné firmě. Vyžaduje nejen nastavení, ale především implementaci do života firmy. A implementace v rodinné firmě je ztížena faktorem rodinných vazeb, kde příkaz změny pracovního postupu někdy zkrátka nestačí. A co pak s tím? Máme zkušenosti, že v této oblasti neexistuje jedno snadné rychlé řešení, naopak řešení spočívá ve správném a postupném poskládání jednotlivých střípků. Jakkoli se tyto jednotlivé střípky mohou zdát nepodstatné nebo byrokratické (např. požadavek na zajištění písemné konfirmace nabídky v případech, kdy se pan generální s panem továrníkem přeci léta znají).

Mezigenerační přechod

Jedním z aktuálních témat českých rodinných firem je přechod firmy na druhou generaci. Tento přechod se pojí s často nepříjemnými otázkami, například kterým potomkům firmu a její řízení předat nebo zda je lepší společnost rozdělit. Nelze se vyhnout ani úvahám, že některý potomek na řízení firmy nemá vlastnosti a jiní zase nechtějí o rodinném podnikání slyšet a raději si přejí vydat se vlastní cestou.

Příprava rodinné firmy na přechod na druhou generaci a poté realizace tohoto přechodu je proto záležitostí dlouhodobou, vysoce odbornou, jak po stránce právní, tak ekonomické. A jeho nezvládnutí způsobuje mnohdy nenapravitelné rodinné rozkoly nebo zánik rodinné firmy.

Jak můžete pomoci přechodu své firmy? Nabízíme Vám pár pohledů ze zkušeností naší advokátní kanceláře:

  • neoddaluji rozhodnutí, že přechod firmy vyžaduje mou pozornost a rozhodnutí;
  • definuji, co chci a co reálně mohu. Stavím současnou nebo budoucí strukturu a mechanismy, předávám firmu, úkoly nebo kompetence, dělím firmu, prodávám ji nebo daruji, opouštím apod.;
  • hledám realizovatelné řešení. Spolupráce s odbornými poradci pomáhá správně pojmenovat cíl a navrhnout vhodný mix nástrojů;
  • uvědomuji si a rozvažuji emoce své i rodiny. Jakkoli bývá toto náročné i pro zkušeného jogína.

Kontakty

icon

Adresa


Advokátní kancelář Žánová – Kunert, s.r.o.

Sídlo:
Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pobočka:
Mirochov 75, 378 06 Chlum u Třeboně

IČO: 06125239
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276600.