Reference

Za dobu naší praxe jsme poskytovali a poskytujeme právní poradenství významným obchodním společnostem z oblasti zpracovatelského průmyslu a strojírenství, farmaceutického průmyslu, oblasti sázkových her, petrochemického průmyslu, technologických firem. S různorodými právními problémy se na nás obracejí i soukromé osoby nebo orgány státní správy a samosprávy.

Řešení navržená našimi právními poradci jsou vždy detailně promyšlená, šitá přesně na míru našich potřeb a interních procesů. Můžeme tak potvrdit, že tvoří významnou součást našeho úspěšného podnikání.

Robert Vogt

jednatel Bosch Termotechnika s.r.o.

Mezi příklady zadání, které zpracováváme, lze uvést například:

 • návrh a správa kompletní smluvní agendy klientů odpovídající nejen jejich postavení na trhu a obchodním požadavkům, ale i interním procesům;

Jsou dva druhy obchodních smluv – složité a nejasné, jejichž výklad se neobejde bez opakovaného vysvětlování autorů, a srozumitelné a jednoznačné, které v případě potřeby musí uznat i protistrana; kancelář AK ZAK strategicky promýšlí a píše ty druhé, takže není problém ani smlouvu uzavřít, ani ji pak vymáhat.

Jiří František Potužník

Generální komisař - Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO

 • vedení sporů klientů – mimosoudní vyjednávání a dohody, zastupování klienta před soudními a rozhodčími orgány;
 • zavádění systémů compliance (např. v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob nebo ochrany osobních údajů);
 • správa a efektivní vymáhání pohledávek, zastupování v insolvenčním řízení;
 • směnky a směnečné spory – emise směnek v obchodních vztazích, převody a vymáhání směnečných práv;
 • založení, přeměny a likvidace obchodních společností, nastavení a průběžná správa korporátních struktur s ohledem na specifika konkrétního vlastníka/ů;
 • vyjednání a smluvní zajištění (i přeshraničních) převodů obchodních podílů, vč. případných následných pravidel fungování společníků v jednom projektu/entitě;
 • návrh a realizace nemovitostních transakcí, včetně souvisejících postupů dle stavebního zákona (vyžadují-li se);
 • zastupování klientů před orgány státní správy a samosprávy při přípravě a výstavbě residenčních projektů, vč. zastupování v navazujícím správním soudnictví;
 • vedení portfolia ochranných známek klienta (vč. zastupování klienta u národních/mezinárodních registračních autorit při jejich přihlašování a navazujících řízeních, např. vyřizování námitek);
 • pokrytí specifických požadavků veřejnoprávních předpisů z oblasti dle konkrétního tržního postavení a zaměření klienta;

I zdánlivě beznadějné případy lze dotáhnout do vítězného konce.

Ing. Pavel Maršík

Nad rámec uvedeného jsme si vědomi, že i dokonalé právní řešení může být bez ověření daňových dopadů medvědí službou, proto zajišťujeme daňovou revizi právního řešení ve spolupráci se zkušenými daňovými poradci.

Advokáti, na které se mohu spolehnout.

Ing. Jindřich Minářů

zakladatel BEZVASPORT s.r.o.

Naši advokáti jsou ceněni především proto, že jejich přístup ke klientovi a poskytované služby jsou nadstandardně individualizované, zohledňující vždy jejich specifika a jedinečné postavení nebo zaměření na trhu. Náš vztah s klientem se proto vždy blíží úzkému vztahu podnikového právníka a vedení společnosti.

Spolupráce s těmito advokáty je lidsky příjemná a profesionálně komplexní.

Jan Bloudek

předseda, Český horolezecký svaz

Spolupráce Jihočeské hospodářské komory (Jhk) s Advokátní kanceláří Žánová – Kunert s.r.o. je efektivní, dlouhodobá a velmi nadstandardní. AK je členskou firmou Jhk, kdy sama mnohými aktivitami činnost komory doplňuje.

Lenka Vohradníková, DiS.

ředitelka, Jihočeská hospodářská komora

Kontakty

icon

Adresa


Advokátní kancelář Žánová – Kunert, s.r.o.

Sídlo:
Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pobočka:
Mirochov 75, 378 06 Chlum u Třeboně

IČO: 06125239
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276600.