Delší spánek, méně zábavy (a svobody..)

S blížící se sezonou příjemných letních večerů musíme vzpomenout na jeden z počinů našeho zákonodárce. V roce 2016 nabyla účinnosti novela přestupkového zákona převzatá i do nové právní úpravy přestupků, podle které není možné omezit dobu nočního klidu jinak, než na základě obecně závazné vyhlášky.

V minulosti přitom náš právní řád umožňoval ve správním řízení omezit dobu nočního klidu i v individuálním případě. Pokud jste chtěli před rokem 2016 uspořádat oslavu pod večerním hvězdným nebem, ať už u příležitosti narozenin vaší maminky nebo historického výročí třeba vzniku Československé republiky, stačilo podat žádost a obecní úřad mohl v konkrétním případě rozhodnout o výjimce z obecné doby nočního klidu. Dnes však musíte přesvědčit zastupitelstvo, aby přijalo obecnou vyhlášku upravující dobu nočního klidu v konkrétní den, ve kterém pak nicméně bude moci slavit každý občan dané obce či její části. I kdyby se však zastupitelstvo nechalo přesvědčit, vzhledem k proceduře vydávání obecně závazné vyhlášky byste museli tuto cestu započít alespoň půl roku před chystanou oslavou.

Ministerstvo vnitra tuto změnu odůvodnilo tím, že obecní úřady vydávaly v této souvislosti často nezákonné právní akty a vymluvilo se i na Ústavní soud, který měl údajně takovou změnu nařídit (to se ovšem nezakládá na pravdě a jde buď o neznalost ministerských právníků nebo čirý alibismus). Zákonodárce tedy přistoupil k řešení problému tak, že práva, která nebyla vinou obecních úředníků řádně využívána, rovnou zrušil. Namísto toho, aby přijal opatření umožňující tato práva uplatňovat správným způsobem. Například patřičným přizpůsobením správního řízení pro tento případ nebo poučením obecních úřadů, jakým postupem mají správně o podané žádosti rozhodovat.

Z pohledu státní správy byl však problém rychle a efektivně vyřešen. Zkrátka maká se a nekecá. A navíc má společnost zaručeno, že se zase lépe vyspí. Protože ale takto zákonodárce v posledních letech přistupuje ke všem problémům (dalším ukázkovým příkladem je stavební zákon), měla by si společnost uvědomit, že postupem času jí nemusí zbýt nic jiného, než v klidu doma spát.

Pevně věříme, že do takového stavu se naše společnost nikdy nedostane a budeme si i nadále moci užívat krásných letních večerů pod hvězdami.

Krásné léto 2018 všem. Vaši advokáti.

 

Kontakty

icon

Adresa


Advokátní kancelář Žánová – Kunert, s.r.o.

Sídlo:
Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pobočka:
Mirochov 75, 378 06 Chlum u Třeboně

IČO: 06125239
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276600.