Komorová právní poradna – shrnutí 17. 3. – 26. 3. 2020

26.03.2020

Jsme uprostřed druhého pracovního týdne, kdy zodpovídáme dotazy členů HK, kteří musejí řešit koronavirovou krizi.

Obecně lze shrnout, že po toto období převažují dotazy na vztahy zaměstnavatelů a zaměstnanců, přesněji v jakém případě krizová opatření působí překážky na straně zaměstnanců a v jakém na straně zaměstnavatelů, a kdo následně a v jakém rozsahu tyto překážky platí. A na závěr se nás ptáte, zdali v této situaci nepomůže také stát.

Z položených dotazů vyplývá, že (až na některé výjimky) se obě strany snaží v této chvíli spolupracovat – dohodnou se na výkonu práce z domova, na dovolené, případně na ošetřování dítěte/člena domácnosti. Mnoho zaměstnavatelů využívá také částečnou zaměstnanost. Snad pozitivní zprávou prozatím je, že dotazy stran výpovědí pracovního poměru nejsou časté.

Velkou kapitolu dotazů samozřejmě tvoří možná náhrada škody státem z důvodu krizového opatření. O této otázce nyní probíhá věru živá diskuse. Vzhledem k aktuálnímu přístupu vlády v této otázce je prakticky definitivní, že se jimi bude zabývat soudní moc (mnozí se nároky jistě pokusí uplatnit). A my advokáti můžeme jen doufat, že právní řád České republiky a zavedený právní systém to ustojí se ctí. A samozřejmě k tomu přispívat i svou činností při hájení oprávněných nároků našich klientů.

Ze spousty dotazů lze i uzavřít, že dotazující vesměs přemýšlejí o svých budoucích krocích, zvažují možnosti a počítají dostupné varianty. Tomuto způsobu uvažování jsme velmi rádi. Krize, které čelíme a budeme čelit, jistě vyžaduje přemýšlení, plánování dopředu a domýšlení následků (například zruším-li nyní výdělečnou činnost coby OSVČ, co pak bude s případným schváleným nárokem na ošetřovné nebo jiné pomoci právě pro OSVČ; zruším-li nyní pracovní místa, jaké budu skutečně povinen platit odstupné apod.). Určitý prostor pro chyby máme v čase hojnosti, ten však bohužel nyní pominul.

Každý závěr však má být pozitivní. Proto všichni věřme a přejme si, že toto období v nás probudí nebývalé kvality, které nám do budoucna zase pomohou dosáhnout nových vrcholů.

Kontakty

icon

Adresa


Advokátní kancelář Žánová – Kunert, s.r.o.

Sídlo:
Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pobočka:
Mirochov 75, 378 06 Chlum u Třeboně

IČO: 06125239
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276600.